I Walne zgromadzenie członków TKKF (02.2019)

Już po WZCz Ogniska TKKF “Siarka” Tarnobrzeg blisko 50 uczestników… w nasze szeregi wstąpiło dziś już oficjalnie 20 nowych członków… dziękuję za przybycie kolegów z Sandomierza Stanisława Baski i Grzegorza Świtalskiego… ambitne plany na bieżący rok zatwierdzone… ciekawe projekty do zrealizowania… kilometry do przeplynięcia …. póki co następna impreza II Gala Orderu Rzeki Wisły za tydzień 23 lutego …


Witam wszystkich…
W imieniu zarządu i swoim mam zaszczyt zaprosić wszystkich członków oraz chętnych do wzięcia udziału w WZCzO TKKF Tarnobrzeg, które odbędzie się w dniu 16 lutego br (sobota) o godz. 17:00 na przystani TKKF Tarnobrzeg, ul. Wiślna 13.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Ogniska (WZCzO) TKKF „Siarka” Tarnobrzeg
1. Powitanie członków, gości i sympatyków na zebraniu, uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich nowych członków, przedstawienie osiągnięć stowarzyszenia za rok 2018.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza i komisji uchwał i wniosków.
3. Omówienie planu pracy na 2019rok i strategii działania.
4. Przyjęcie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wyników prac komisji rewizyjnej.
5. Wprowadzanie zmian technicznych w Statucie m.in. podniesienie składki rocznej z 24zł na 60zł od członka.
6. Podjęcie uchwał przez WZCzO.
7. Panel dyskusyjny.
8. Zakończenie zebrania.
9. Poczęstunek.
Zapraszam i zachęcam wszystkich… pozdrawiam … ahoj
Jacek Zelik