Spływ Kajakowy Gawłuszowice-Tarnobrzeg

Spływ Kajakowy na Wisłoce i Wiśle

Na trasie Gawłuszowice-Tarnobrzeg.
3-4 Sierpnia 2019r.KOMANDOR Zbysław Babula 508 965 533

KOSZTY UCZESTNICTWA

1. Wpisowe w wysokości:
1.1. Aktualni członkowie TKKF „Siarka” 80zł.
1.2. Pozostali 100zł.
1.3. Osoby wpłacające do 2 sierpnia -20zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami spływu mogą być turyści zdolni pod względem zdrowotnym do uprawiania kajakarstwa. Młodzież i dzieci do lat 16-tu mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy muszą posiadać kapoki lub kamizelki ratunkowe i zobowiązani są do ich stosowania podczas płynięcia kajakiem.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia telefonicznie na nr 508 965 533 lub mailowo tkkf.tbg AT gmail.com oraz dokonać wpłaty na konto Ogniska
Ognisko TKKF „Siarka”
Nr konta :
90 9434 0002 2001 1000 3001 0001
tytuł wpłaty “Spływ”

W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY

Miejsce w kajaku,Dowóz,kamizelka,wiosło,przejazd,transport bagażu,ubezpieczenie,ognisko

TRASA I PLAN SPŁYWU

3.08 9.00 sobota Wyjazd autokarem z Przystani TKKF „Siarka” w Tarnobrzegu do miejscowości Gawłuszowice.
3.08 10.00 sobota Uroczyste otwarcie spływu
10.30 I etap Gawłuszowice-Baranów Sandomierski 13 km
17.00 Ognisko i dyskoteka
4.08 10.00 niedziela II etap Baranów Sandomierski-Tarnobrzeg 15 km
17.00 Rozwiązanie spływu. Zdawanie sprzętu
18.00 Ognisko i dyskoteka

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spływ kajakowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Kierownictwo spływu nie bierze na siebie odpowiedzialności za wypadki
i szkody wynikłe w czasie trwania spływu wobec uczestników oraz osób trzecich. W przypadku nie zgłoszenia się na spływ wpisowe zwracane nie będzie. Wszelkie uszkodzenia, w przydzielonym sprzęcie, uczestnik zobowiązany jest naprawić sam lub wpłacić równowartość kosztów naprawy u organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zarządzeń komandora, bezpieczeństwa ppoż. oraz przepisów
o ochronie przyrody, kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa spływu.