Wrześniowy spływ do Sandomierza 14.09

KLUB TURYSTYKI WODNEJ

OGNISKA TKKF „SIARKA”

zorganizowal

Spływ Kajakowy na Wiśle

Tarnobrzeg-Sandomierz.
w dniu 14 Września 2019r.

KOMANDOR Zbysław Babula 508 965 533

KOSZTY UCZESTNICTWA

1. Wpisowe w wysokości: 50zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami spływu mogą być turyści zdolni pod względem zdrowotnym do uprawiania kajakarstwa. Młodzież i dzieci do lat 16-tu mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy muszą posiadać kapoki lub kamizelki ratunkowe i zobowiązani są do ich stosowania podczas płynięcia kajakiem.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia telefonicznie na nr 508 965 533 lub mailowo tkkf.tbg AT gmail.com oraz dokonać wpłaty na konto Ogniska
Ognisko TKKF „Siarka”
Nr konta : 90 9434 0002 2001 1000 3001 0001
tytuł wpłaty “Spływ”

W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY

Miejsce w kajaku,kamizelka,wiosło,przejazd,ubezpieczenie,ognisko na plaży z kiełbasą

 

TRASA I PLAN SPŁYWU

14.09 9.00 sobota Zbiórka na przystanii TKKF ,Wiślna 13.  
  9.00   Uroczyste otwarcie spływu  
  9.00   etap Tarnobrzeg-Sandomierz 15 km
  16.00   Rozwiązanie spływu.Powrót autokarem do Tarnobrzega    
  17.00   dyskoteka  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spływ kajakowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zarządzeń komandora, bezpieczeństwa oraz przepisów
o ochronie przyrody, kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa spływu.