V spływ na Czarnej i Wiśle, 24-26 Lipca 2020


KLUB TURYSTYKI WODNEJ

OGNISKA TKKF „SIARKA”

W TARNOBRZEGU

Organizuje

V OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

na Czarnej i Wiśle

Na trasie Rytwiany – Tarnobrzeg

w dniach 24 – 26 lipca 2020 r

WSPÓŁORGANIZATORZY

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

SEP Tarnobrzeg

TSM Tarnobrzeg

KOMITET ORGANIZACYJNY

KOMANDOR

Zbysław Babula

CEL I ZADANIA SPŁYWU

Promocja Miasta Tarnobrzega
Integracja uczestników

Ukazanie piękna Kotliny Sandomierskiej

na Ziemi Województwa Podkarpackiego

Zapewnienie uczestnikom aktywnego wypoczynku,

rekreacji i możliwości poznania ciekawych ludzi

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami spływu mogą być turyści zdolni pod względem zdrowotnym do uprawiania kajakarstwa. Młodzież i dzieci do lat 16-tu mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy muszą posiadać kapoki lub kamizelki ratunkowe i zobowiązani są do ich stosowania podczas płynięcia kajakiem.

KOSZTY UCZESTNICTWA

1. Aktualni członkowie TKKF Ognisko Siarka, SEP O. Tarnobrzeg, młodzież szkolna, studenci 120 zł
2. Niezrzeszeni 150 zł
3. Dzieci i młodzież 75 zł

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia telefonicznie 508 965 533 ,lub mailowo(podany na stronie głównej), równocześnie dokonując wpłaty na konto Ogniska TKKF Siarka

Nr 90 9434 0002 2001 1000 3001 0001

W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY

Przewodnictwo na trasie

Miejsce na polach biwakowych

Transport bagaży między etapami

Ubezpieczenie na czas spływu

Gorąca kiełbasa na ognisku

TRASA I PLAN SPŁYWU

24.07 900 piątek Wyjazd uczestników autokarem z Tarnobrzega baza TKKF do Rytwian
1000 Uroczyste otwarcie spływu
1000 Start do Stanicy nr 3 na Czarnej Ö 16 km
1700 Ognisko, gry, zabawy.
25.07 900 sobota Gry i zabawy rekreacyjne
1100 Start do Baranowa SandomierskiegoÖ 22 km
1830 Gry i zabawy rekreacyjne
1900 Uroczyste zakończenie spływu
2000 Dyskoteka
26.07 830 niedziela Pobudka.
1100 Start do Tarnobrzega, 13 km
1700 Rozwiązanie spływu
1800 Ognisko na przystani w Tarnobrzegu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spływ kajakowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Kierownictwo spływu nie bierze na siebie odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania spływu wobec uczestników oraz osób trzecich W przypadku nie zgłoszenia się na spływ wpisowe zwracane nie będzie. Wszelkie uszkodzenia, w przydzielonym sprzęcie, uczestnik zobowiązany jest naprawić sam lub wpłacić równowartość kosztów naprawy u organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zarządzeń komandora, bezpieczeństwa ppoż. oraz przepisów o ochronie przyrody, kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa spływu.