XLVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Nidą

KLUB TURYSTYKI WODNEJ
OGNISKA TKKF „SIARKA”
W TARNOBRZEGU

zorganizował

XLVI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY
„O PUCHAR BŁĘKITNEJ WSTĘGI WISŁY”
RZEKĄ NIDĄ

Na trasie Brzegi Małe – Nowy Korczyn
w dniach 11.08.2021 – 15.08.2021 r.
dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5


WARUNKI UCZESTNICTWA :

Uczestnikami spływu mogą być turyści zdolni pod względem zdrowotnym do uprawiania
kajakarstwa Młodzież i dzieci do lat 16-tu mogą brać udział w spływie pod opieką osoby
dorosłej bądź też opiekuna prawnego. Uczestnicy zobowiązani są stosować podczas
przebywania w kajaku kamizelki lub kamizelki ratunkowej.

KOSZTY UCZESTNICTWA
Aktualni członkowie Ogniska TKKF „Siarka”, SiTG, SEP, młodzież szkolna, studenci oraz przodownicy TOK 300 zł
Niezrzeszeni 350 zł

ZGŁOSZENIA

Ze względu na ograniczoną ilość sprzętu – miejsce w kajaku i kapoki zapewniamy osobom,
które w terminie do 8 sierpnia
br prześlą zgłoszenie oraz dokonają wpłaty na konto Ogniska
Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg Nr 90 9434 0002 2001 1000 3001 0001
Ognisko TKKF
„Siarka” ul. Wiślna 13 z dopiskiem Spływ Nida. Zgłoszenia można dokonać
telefonicznie na numer komandora spływu – Zbysław Babula tel. 508 965-533,Krzysztof
Niemiec 501-577-789 bądź też na adres : ags49@poczta.onet.pl
.

W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY :
Transport z Tarnobrzega do linii startu Transport bagaży między etapami
Przewodnictwo na trasie Miejsce na polach biwakowych
Opiekę medyczną Transport z mety do Tarnobrzega

TRASA I PLAN SPŁYWU

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spływ kajakowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Kierownictwo spływu nie
bierze na siebie odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania spływu wobec
uczestników oraz osób trzecich W przypadku nie zgłoszenia się na spływ wpisowe zwracane nie
będzie. Wszelkie uszkodzenia w przydzielonym sprzęcie( kajaki ,wiosła, kapoki) uczestnik
zobowiązany jest naprawić lub wpłacić równowartość kosztów naprawy u organizatora. Uczestnicy
zobowiązani są do zachowania kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej, przestrzegania
regulaminu , a także przepisów o ochronie przyrody i bezpieczeństwa ppoż. oraz zarządzeń
komandora. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa spływu.

Uwagi : wyjazd autokarem spod Fregaty w dniu 11 sierpnia
(środa) o godzinie 8 – ej. Planowany powrót w niedzielę 15
sierpnia ok. godz.18 – ej.