Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 26.03.22

Ognisko TKKF Siarka Tarnobrzeg
Zaprasza
Członków Klubu
Do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym,
które odbędzie się w dniu 26.03.2022 r. o godz. 17
na terenie Stanicy przy ulicy Wiślnej 13