IV OSK Czarna – Wisła 2019

WSPÓŁORGANIZATORZY

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

SanTa – EKO Sp.J. Tarnobrzeg

SEP Tarnobrzeg

TSM Tarnobrzeg

POLTUR Tarnobrzeg

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

KOMANDOR

V-CE KOMANDOR

Zbysław Babula

 

 

 
KWATERMISTRZ
 
PILOT
 
LATARNIK Andrzej Skowron  

 

CEL I ZADANIA SPŁYWU

 

Promocja Miasta Tarnobrzega

Jubileusz 60 lat Ogniska TKKF Siarka

Integracja uczestników

Ukazanie piękna Kotliny Sandomierskiej

na Ziemi Województwa Podkarpackiego

Zapewnienie uczestnikom aktywnego wypoczynku,

rekreacji i możliwości poznania ciekawych ludzi

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami spływu mogą być turyści zdolni pod względem zdrowotnym do uprawiania kajakarstwa. Młodzież i dzieci do lat 16-tu mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy muszą posiadać kapoki lub kamizelki ratunkowe i zobowiązani są do ich stosowania podczas płynięcia kajakiem.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

 

1.2 Aktualni członkowie TKKF Ognisko Siarka, SEP O. Tarnobrzeg,  młodzież szkolna, studenci 60 zł
1.3 Niezrzeszeni 70 zł
1.4. Dla osób wpłacających w dniu imprezy +20 zł
2. Miejsce w kajaku dla jednej osoby 60 zł
3. Transport własnego kajaka 1 osobowego 20 zł
4. Transport własnego kajaka 2 osobowego 40 zł
5. Przejazd do Rytwian 10 zł
6. Kamizelka ratunkowa 5 zł

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia należy terminie do 01.07.2019 r przesłać na adres : ags49@poczta.onet.pl równocześnie dokonując wpłaty na konto Ogniska TKKF Siarka  w Banku Spółdzielczym Tarnobrzegu

Nr 90 9434 0002 2001 1000 3001 0001

 

W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY

 

Przewodnictwo na trasie

Miejsce na polach biwakowych

Transport bagaży między etapami

Ubezpieczenie na czas spływu

Nagrody dla zwycięzców w konkursach

Okolicznościowy upominek

 

 

 

TRASA I PLAN SPŁYWU

5.07 800 pią Wyjazd uczestników autokarem z Tarnobrzega baza TKKF do Rytwian
1030   Uroczyste otwarcie spływu
1100   Start do Stanicy nr 3 na Czarnej       Ö 16 km
1700   Ognisko, gry, zabawy.
6.07 800 sob Gry i zabawy rekreacyjne
1100   Start do Baranowa SandomierskiegoÖ 22 km
1730   Gry i zabawy rekreacyjne
1900   Uroczyste zakończenie spływu
2000   Dyskoteka
7.07 830 nie Pobudka.
1100   Start do Tarnobrzega                         Ö13 km
  1500   Rozwiązanie spływu
  1600   Ognisko na przystani w Tarnobrzegu

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Spływ kajakowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Kierownictwo spływu nie bierze na siebie odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania spływu wobec uczestników oraz osób trzecich W przypadku nie zgłoszenia się na spływ wpisowe zwracane nie będzie. Wszelkie uszkodzenia, w przydzielonym sprzęcie, uczestnik zobowiązany jest naprawić sam lub wpłacić równowartość kosztów naprawy u organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zarządzeń komandora, bezpieczeństwa ppoż. oraz przepisów o ochronie przyrody, kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa  spływu.

 

 

 

KLUB TURYSTYKI WODNEJ

OGNISKA TKKF „SIARKA”

W TARNOBRZEGU

 

Organizuje

 

IV OGÓLNOPOLSKI  SPŁYW KAJAKOWY

na Czarnej i Wiśle

 

 

Na trasie Rytwiany – Tarnobrzeg

w dniach  5 – 7 lipca 2019 r