VI-Regionalny-spływ-na-Tanwi 07.2019


     

 

OGNISKA TKKF „SIARKA”
wraz z
PTTK ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU

przeprowadziły

VI REGIONALNY SPŁYW KAJAKOWY
RZEKĄ TANEW

Na trasie Księżpol – Dąbrówka
w dniach 19 – 21 lipiec 2019 r.

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Wójt Gminy Harasiuki
Prezes PTTK w Biłgoraju
PBPH ELDO -BUD Krzysztof Wątroba Tarnobrzeg
POLTUR Tarnobrzeg
TSM Tarnobrzeg

TRASA I PLAN SPŁYWU

19.07 800 piątek Wyjazd autokarem z Przystani TKKF „Siarka” w Tarnobrzegu do miejscowości Księżpol – przewiezienie kajaków i uczestników na start do I etapu  
  1100   I etap Księżpol Wólka Biska 13 km
  1700   Ognisko i dyskoteka  
20.07 1000 sobota II etap Wólka Biska Harasiuki 15 km
  1600   Konkurencje sprawnościowe  
  1800   Uroczyste zamknięcie spływu  
21.07 1000 piątek III etap Harasiuki Dąbrówka 18 km
  1500   Rozwiązanie spływu. Zdawanie sprzętu.  
  1800   Powrót do Tarnobrzega  

KOMITET ORGANIZACYJNY

KOMANDOR Franciszek Wójcik   693 406 923
V-ce KOMANDOR Grzegorz Skowron   503 047 574
KWATERMISTRZ      
PILOT      
LATARNIK Andrzej Skowron   515700401

CEL I ZADANIA SPŁYWU

  • Promocja Miasta Tarnobrzega
  • Jubileusz 60 lat Ogniska TKKF Siarka
  • Ukazanie piękna ziemi Podkarpackiej
  • Propagowanie idei Ligi Ochrony Przyrody
  • Popularyzacja problematyki ochrony środowiska
  • Popularyzacja turystyki kajakowej
  • Zapewnienie uczestnikom aktywnego wypoczynku,

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami spływu mogą być turyści zdolni pod względem zdrowotnym do uprawiania kajakarstwa. Młodzież i dzieci do lat 16-tu mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy muszą posiadać kapoki lub kamizelki ratunkowe i zobowiązani są do ich stosowania podczas płynięcia kajakiem.

KOSZTY UCZESTNICTWA

1.1 Aktualni członkowie TKKF Ognisko Siarka, młodzież szkolna, studenci 60 zł
12 Niezrzeszeni 80 zł
1.3. Dla osób wpłacających w dniu imprezy 90 zł
2. Miejsce w kajaku dla jednej osoby 60 zł
3. Transport własnego kajaka 1 osobowego 20 zł
4. Transport własnego kajaka 2 osobowego 40 zł
5. Przejazd do Księżpola i powrót 20 zł

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy terminie do 19.07.2019 r przesłać na adres : ags49@poczta.onet.pl równocześnie dokonując wpłaty na konto Ogniska TKKF Siarka w Banku Spółdzielczym Tarnobrzegu
Nr 90 9434 0002 2001 1000 3001 0001

W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY

Upominki w konkursach Transport bagaży między etapami
Miejsce na polach biwakowych Opiekę medyczną
Ubezpieczenie na czas spływu Okolicznościowy upominek

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spływ kajakowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Kierownictwo spływu nie bierze na siebie odpowiedzialności za wypadki
i szkody wynikłe w czasie trwania spływu wobec uczestników oraz osób trzecich. W przypadku nie zgłoszenia się na spływ wpisowe zwracane nie będzie. Wszelkie uszkodzenia, w przydzielonym sprzęcie, uczestnik zobowiązany jest naprawić sam lub wpłacić równowartość kosztów naprawy u organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zarządzeń komandora, bezpieczeństwa ppoż. oraz przepisów
o ochronie przyrody, kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa spływu.