XLIV spływ na Wieprzu-galeria zdjec

KOMUNIKAT

z XLIV OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO

O PUCHAR BŁĘKITNEJ WSTĘGI WISŁY

Na trasie Obrocz – Nielisz
w dniach 15 – 18 sierpnia 2019r.

XLIV Ogólnopolski Spływ Kajakowy odbył się w dniach 15- 18 sierpnia 2019 roku na rzece Wieprz z Obroczy(Zwierzyniec) do Nielisza.
Współorganizatorami spływu byli : Prezydent Miasta Tarnobrzega, SanTa-EKO Sandomierz, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Poltur Tarnobrzeg oraz NSZZ Solidarność KiZPS Siarkopol.

Uczestnicy spływu reprezentowali Szczecin, Knurów, Mielec, Krzeszów, Kielce, Kraków, Nową Dębę, Gorlice, Sandomierz oraz Tarnobrzeg.
W dniu 16 sierpnia w Obroczy wszyscy uczestnicy podczas uroczystego otwarcia otrzymali okolicznościowe znaczki .W trakcie biwaków przeprowadzane były konkurencje rekreacyjne, ogniska, śpiewogrania i dyskoteki. Spływ odbywał się przy upalnej pogodzie w dzień i zimnych pełnych rosy nocach. Biwaki i obozowiska dzięki staraniom Franciszka Wójcika były bardzo przyzwoite

Podczas uroczystego zamknięcia spływu w dniu 17 sierpnia w Michalowie Komandor Spływu podziękował uczestnikom za kulturalne i sportowe zachowanie, V-ce Komandorowi, Kwatermistrzowi i Latarnikowi podziękował za aktywne i solidne wykonywanie swoich zadań. Wymienił wszystkich sponsorów serdecznie dziękując im za pomoc w organizacji tej imprezy, a następnie wręczył uczestnikom ufundowane przez Organizatora okolicznościowe upominki w formie czapeczek, ledowych latarek do laptopa lub pokrowców ochronnych na wodę do telefonów.

Wielokrotni uczestnicy spływów o puchar Błękitnej Wstęgi Wisły otrzymali nagrody specjalne ufundowane przez organizatora. Najstarszym uczestnikiem spływu był Andrzej Kuczek z Gorlic, który otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez NSZZ Solidarność KiZPS Siarkopol z Tarnobrzega . Najmłodszym uczestnikiem spływu była Ania Strumińska z Tarnobrzega, której komandor wręczył nagrodę ufundowaną również przez Solidarność przy KiZPS Siarkopol. Puchar Fair Play ufundowany przez organizatora został wręczony Krzysztofowi Niemcowi z Tarnobrzega.

Najliczniejszą, zdyscyplinowaną i pomocną ekipą XLIV OSK o Puchar Błękitnej Wstęgi Wisły była ekipa reprezentująca Szczecin. Puchar stanowiący główne trofeum spływu komandor przekazał na ręce Eugeniusza Kokoszki. Do ostatniego etapu z Michalowa do Nielisza wszyscy przystąpili w dobrym nastroju, kończąc go w dobrej formie i żalu, że to już koniec spływu.

Pożegnanie, przekazywanie adresów zamknęły tę imprezę. Spływ odbył się przy sprzyjającej turystyce upalnej kajakowej pogodzie. Zaangażowanie, uczynność, zdyscyplinowanie i życzliwość uczestników pozwoliło organizatorom zrealizować program imprezy, za co serdecznie dziękujemy. Pomimo trudów wszyscy uczestnicy deklarowali chęć uczestniczenia w kolejnych podobnych imprezach organizowanych przez Ognisko TKKF Siarka.

ZA ORGANIZATORÓW
Komandor Spływu
Grzegorz Skowron

Tarnobrzeg, sierpień 2019 r.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Prezydent Miasta Tarnobrzega
SanTa- EKO Sp.j. Tarnobrzeg
POLTUR Tarnobrzeg
TSM Tarnobrzeg
NSZZ „Solidarność” KiZPS „Siarkopol”

KOMITET ORGANIZACYJNY

KOMANDOR Grzegorz Skowron 503 047 574
V-ce KOMANDOR Franciszek Wójcik 693 406 923
KWATERMISTRZ
LATARNIK Andrzej Skowron 515 700 401


CEL I ZADANIA SPŁYWU

  • Promocja Miasta Tarnobrzega
  • Uczczenie 60 rocznicy powstania Ogniska TKKF Siarka
  • Ukazanie piękna Roztocza
  • Propagowanie idei Ligi Ochrony Przyrody
  • Popularyzacja problematyki ochrony środowiska
  • Popularyzacja turystyki kajakowej
  • Zapewnienie uczestnikom aktywnego wypoczynku,

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami spływu mogą być turyści zdolni pod względem zdrowotnym do uprawiania kajakarstwa. Młodzież i dzieci do lat 16-tu mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy muszą posiadać kapoki lub kamizelki ratunkowe i zobowiązani są do ich stosowania podczas płynięcia kajakiem.

KOSZTY UCZESTNICTWA

1. Wpisowe w wysokości:
1.1. Aktualni członkowie TKKF „Siarka”, młodzież 80zł.
szkolna, studenci oraz przodownicy TOK
1.2. Niezrzeszeni 100zł.
1.3. Osoby wpłacające do 10 sierpnia -20zł.
2. Miejsce w kajaku dla jednej osoby 70zł.
3. Dowóz z Tarnobrzega i powrót z Nielisza 30zł.
4. Transport własnego kajaka 1 osobowego 20zł
5. Transport własnego kajaka 2 osobowego 40zł

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy w terminie do 10 sierpnia 2019 r przesłać na adres: ags49@poczta.onet.pl oraz dokonają wpłaty na konto Ogniska
Ognisko TKKF „Siarka”
ul. Tarnowskiego 28/43
39-400 Tarnobrzeg
Nr konta :
90 9434 0002 2001 1000 3001 0001
tytuł wpłaty Spływ

W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY

Upominki w konkursach Transport bagaży między etapami
Miejsce na polach biwakowych Opiekę medyczną
Ubezpieczenie na czas spływu Okolicznościowy upominek

TRASA I PLAN SPŁYWU

15.08 15.00 czwartek Wyjazd autokarem z Przystani TKKF „Siarka” w Tarnobrzegu do miejscowości Obrocz Rozbicie namiotów. Ognisko rozpoznawcze I etap weryfikacji
16.08 10.00 piątek Uroczyste otwarcie spływu
10.30 I etap Obrocz ? Żurawnica 20 km
17.00 Ognisko i dyskoteka
17.08 10.00 sobota II etap Żurawnica Michałów 19 km
17.00 Uroczyste zamknięcie spływu
18.00 Ognisko i dyskoteka
18.08 10.00 niedziela V etap Michałów ? Nielisz 15 km
14.00 Rozwiązanie spływu. Zdawanie sprzętu.
18.00 Powrót do Tarnobrzega

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spływ kajakowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Kierownictwo spływu nie bierze na siebie odpowiedzialności za wypadki
i szkody wynikłe w czasie trwania spływu wobec uczestników oraz osób trzecich. W przypadku nie zgłoszenia się na spływ wpisowe zwracane nie będzie. Wszelkie uszkodzenia, w przydzielonym sprzęcie, uczestnik zobowiązany jest naprawić sam lub wpłacić równowartość kosztów naprawy u organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zarządzeń komandora, bezpieczeństwa ppoż. oraz przepisów
o ochronie przyrody, kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa spływu.