XLV OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY Dunajec i Wisła 2020

KLUB TURYSTYKI WODNEJ
OGNISKA TKKF „SIARKA”
w TARNOBRZEGU
wraz z
PTTK O.M. Tarnobrzeg

zorganizowali

XLV OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY
“O PUCHAR BŁĘKITNEJ WSTĘGI WISŁY”
RZEKAMI Dunajec i Wisła

Na trasie Zakliczyn – Opatowiec
w dniach 13.08. – 16.08.2020 r.


KARTA ZGŁOSZENIA NA SPŁYWY 2020

Regulamin XLV OSK Wisła (Dunajec) 

 

 • Prezydent Miasta Tarnobrzega
 • Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
 • SEP Oddział Tarnobrzeg
 • PTTK O.M. Tarnobrzeg
 • SanTa -EKO Sp.J. Tarnobrzeg
 • TSM w Tarnobrzegu
 • POLTUR Tarnobrzeg
 • NSZZ „Solidarność” KiZPS „Siarkopol”

KOMITET ORGANIZACYJNY

KOMANDOR Grzegorz Skowron 503 047 574
Pilot Zbysław Babula 508 965 533
KWATERMISTRZ Franciszek Wójcik 693 406 923
LATARNIK Andrzej Skowron 515 700 401

CEL I ZADANIA SPŁYWU

 • Promocja Miasta Tarnobrzega
 • 60 LECIE OGNISKA TKKF SIARKA TARNOBRZEG
 • Popularyzacja problematyki ochrony środowiska
 • Popularyzacja turystyki kajakowej
 • Zapewnienie uczestnikom aktywnego wypoczynku

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami spływu mogą być turyści zdolni pod względem zdrowotnym do uprawiania kajakarstwa. Młodzież i dzieci do lat 16-tu mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy muszą posiadać kapoki lub kamizelki ratunkowe i zobowiązani są do ich stosowania podczas płynięcia kajakiem.

KOSZTY UCZESTNICTWA

1. Wpisowe :
1.1. Aktualni członkowie TKKF „Siarka”, młodzież 120zł.
szkolna, studenci
1.2. Niezrzeszeni 140zł.
1.3. Osoby wpłacające do 7 sierpnia +20zł.
2. Miejsce w kajaku dla jednej osoby 70zł.
3. Transport własnego kajaka 1 osobowego 30zł
4. Transport własnego kajaka 2 osobowego 50zł
5. Przejazd do Zakliczyna i powrót z Opatowca 30zł.

ZGŁOSZENIA

Miejsce w kajaku , ubezpieczenie i dowóz autokarem zapewniamy osobom, które w terminie do 7 sierpnia 2020r. prześlą zgłoszenie na adres: ags49@poczta.onet.pl lub Ognisko TKKF „Siarka” 39-400 Tarnobrzeg Tarnowskiego 28/43 oraz dokonają wpłaty na konto Ogniska
Nr 90 9434 0002 2001 1000 3001 0001 z dopiskiem Spływ .

W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY

Okolicznościowy upominek Transport bagaży między etapami
Opiekę medyczną Miejsce na polach biwakowych
Ubezpieczenie na czas spływu Nagrody dla zwycięzców w konkursach

TRASA I PLAN SPŁYWU

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spływ kajakowy odbędzie się bez względu na pogodę . Kierownictwo spływu nie bierze na siebie odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania spływu wobec uczestników oraz osób trzecich. W przypadku nie zgłoszenia się na spływ wpisowe zwracane nie będzie. Wszelkie uszkodzenia w przydzielonym sprzęcie (kajaki, kamizelki i wiosła) uczestnik zobowiązany jest naprawić lub pokryć koszty naprawy, wpłacając równowartość remontu u organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zarządzeń komandora, bezpieczeństwa ppoż. oraz przepisów o ochronie przyrody, kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej.
Uwaga : prosimy o zabranie Przez uczestników maseczek do osłaniania ust i nosa. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa spływu.