HARMONOGRAM Posiedzeń Zarządu Ogniska TKKF

HARMONOGRAM

Posiedzeń Zarządu Ogniska TKKF "Siarka" na rok 2022

Posiedzenia Zarządu Ogniska TKKF "Siarka" odbędą się, nad Wisłą na obiekcie
sportowym Ogniska TKKF „Siarka” w dniach jak niżej o godz. 18 00 (wtorki) (uchwalono
1.02.2022r )
1 luty, 1 marzec, 5 kwiecień, 10 maj, 7 czerwiec, 5 lipiec,2 sierpień, 6 wrzesień,
4 październik, 8 listopad, 6 grudzień i 3 styczeń 2023r.