Protokół Nr 2/22

Tarnobrzeg 1.02.2022 r

Protokół Nr 2/22

z zebrania ogólnego Członków Ogniska TKKF „Siarka” w dniu 1 lutego 22 roku.
Zebranie otworzył i przedstawił porządek prezes Ogniska.
Porządek zebrania:
1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z poprzedniego zebrania.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy i kalendarza imprez na 2022 rok.
3. Zatwierdzenie harmonogramu spotkań zarządu w 2022 r.
4. Odbudowa wiaty.
5. Przygotowanie do imprez
6. Sprawy organizacyjne


W zebraniu udział wzięło 9 członków Zarządu Ogniska i 3 Komisji rewizyjnej
Ad.1. Prezes przedstawił realizację zadań
Ad.2. Prezes przedstawił propozycję planu pracy i kalendarza imprez – po dokonaniu drobnych
poprawek dokumenty te zostały przyjęte do realizacji.
Ad. 3 . Zatwierdzono harmonogram posiedzeń Zarządu na rok 2022 r.
Ad. 4. Sprawy na bieżąco
Ad. 5. Przygotowanie do imprez
– przeglądnąć kajaki z osprzętem pod kątem zimowego spływu kajakowego
Ad. 6. Przygotowanie Zebrania Sprawozdawczo – wyborczego marzec
Deklaracja na podatek od bazy
Rozliczenie dotacji za 2021 r
Prace społeczne na przystani